Upptäck vårt kraftfulla spendanalysverktyg

Tydliga insikter i köpbeteende och möjligheter till besparingar

Våra produkter

Vi erbjuder två olika verktyg för Spendanalys – First och Spend. Samt ett verktyg för Miljöspend

FIRST

First är ett lättanvänt spendanalysverktyg för företag och organisationer som vill få kontroll över sina kostnader.

SPEND

Spend ger dig alla funktioner av First men med radnivåanalys och prislistekontroll mot mottagen faktura.

MILJÖSPEND

Miljöspend bygger på data från spendanalysen och ger beräkning av inköpens miljöpåverkan via klimatindikatorer.

Vad är Xpendio?

Xpendio är spendanalysverktyget som hjälper er att få kontroll över organisationens inköp. Tack vare kategorisering ända ner på fakturaradsnivå kan ni få en tydlig helhetsbild över organisations inköp och avtal.

Genom att visualisera ert köpbeteende kan vi skapa ett värde för hela organisationen genom att visa vad ni kan förändra för att spara in kostnader. Xpendio har över 25 stycken nöjda kunder och vi finns här med vårt verktyg för att hjälpa er att bli en professionell inköpsorganisation.

Är ni redo för att göra en förändring?

Ta steget mot en bättre inköpsorganisation där vårt verktyg kan hjälpa er att nå framgång.